Hvem er vi

Mød de voksne her

Design uden navn (37)

Henriette

Leder

Ilona

Ilona

Køkken

Hanne

Hanne

1

Elvira

Camilla

Camilla

Fillippa

Filippa

Mehtap

Mehtap

Michaela

Michaela

Zehra

Zehra

Michaela

Mette

3

Ida

Hans

Hans

Bliv en del af et lille hus

I Korallen er vi 26 vuggestuebørn, som enten går på Søstjernestuen eller Muslingestuen. Her tager vi alle aktivt del i hverdagslivet, det gælder også vores skønne køkkendame og vores leder, Henriette.

Vores 2 stuer har hver 4 faste voksne tilknyttet. Det skaber ro og genkendelighed. Ofte vil vi dog åbne dørene, så børnene kan udforske legeområderne i deres eget tempo.

Med nærvær og tryghed i fokus

Det allervigtigste er, at have en hverdag i et rart og hjerteligt miljø, hvor vi alle kender hinanden. Jeres barn vil være en del af et fællesskab med de samme voksne og børn. 

Stuernes primære opgave er at sikre en hverdag med genkendelighed i et udviklingsorienteret miljø, med afsæt i den aktuelle børnegruppe.

Bliv en del af et lille hus

I Korallen er vi 26 vuggestuebørn, som enten går på Søstjernestuen eller Muslingestuen. Her tager vi alle aktivt del i hverdagslivet, det gælder også vores skønne køkkendame og vores leder, Henriette.

Vores 2 stuer har hver 4 faste voksne tilknyttet. Det skaber ro og genkendelighed. Ofte vil vi dog åbne dørene, så børnene kan udforske legeområderne i deres eget tempo.

Nærvær og tryghed i fokus

Det allervigtigste er, at have en hverdag i et rart og hjerteligt miljø, hvor vi alle kender hinanden. Jeres barn vil være en del af et fællesskab med de samme voksne og børn. 

Stuernes primære opgave er at sikre en hverdag med genkendelighed i et udviklingsorienteret miljø, med afsæt i den aktuelle børnegruppe.

Vi ligger i et skønt område

Vi er beliggende i Trekroner, som er en lille by uden for Roskilde. Vores nærmiljø er omgivet af skøn natur og rigt dyreliv, som vi flittigt bruger til stor glæde for børn og voksne.

Når vi er på tur samler vi kastanjer, hilser på gravkoen der er ved at grave jord op, vinker til gederne eller udnytter de mange eventyr og læringsmuligheder som området giver os den dag.

Vi ligger i et skønt område

Vi er beliggende i Trekroner, som er en lille by uden for Roskilde. Vores nærmiljø er omgivet af skøn natur og rigt dyreliv, som vi flittigt bruger til stor glæde for børn og voksne.

Når vi er på tur samler vi kastanjer, hilser på gravkoen der er ved at grave jord op, vinker til gederne eller udnytter de mange eventyr og læringsmuligheder som området giver os den dag.

Pædagogisk tilgang

Hos os vægter vi det hjertelige og hjemlige miljø. Det er vigtigt for os i Korallen at udvise respekt for forskellighed og respektere barnet for hvem det er og hvad det ønsker. For os er et godt børneliv, hvor vi voksne skaber balance mellem medbestemmelse, personlige succeser og sikre udfordringer i et kærligt og nænsomt miljø.

Børn lærer og udvikler sig i fællesskabet og skal føles sig som en vigtig del af det. Derfor arbejder vi i både små og store grupper for at understøtte det enkelte barns udvikling og ligeledes bruger vi den enkeltes kompetencer til at styrke fællesskabet.

For barnet betyder det at det i hverdagen, udover at være en del af den store gruppe, vil være i en mindre gruppe i f.eks. overgange og hverdagssituationer. Det kunne f.eks. være i garderoben, i spisesituationen og det vil også være den primærvoksen som putter.

Vi mener at en sådan form for genkendelighed og forudsigelighed er med til at skabe grobund for en tæt og tryg relation mellem den voksne og barnet. Dette er også medvirkende til et godt samarbejde med jer forældre. Trygge børn skal ikke bruge energi på at være til og derfor kan de i stedet være nysgerrige, lære, udforske og udvikle sig.

Det er enormt vigtigt for os, at I som forældre er trygge i både indkøringen og i hverdagen, fordi jeres tillid til os har stor betydning for om jeres barn føler sig tryg. I denne periode vil i derfor få tildelt en kontakt person, der sikre jeres og jeres barn tryghed.

Find mere information i vores pædagogiske læreplan her